روتاری جوینت مدل RMB

در این کارخانه دو تیپ روتاری جوینت با پنچ سری مختلف از نظر متریال ساخته میشوند : - روتاری جوینت های دور بالا (کمتر از 5000 دور بر دقیقه) این تیپ روتاری جوینت ها با پیش کد RMB شناخته میشوند .

در این کارخانه دو تیپ روتاری جوینت با پنچ سری مختلف از نظر متریال ساخته میشوند :

الف : روتاری جوینت های دور بالا ( کمتر از 5000 دور بر دقیقه) این تیپ روتاری جوینت ها با پیش کد RMB شناخته میشوند .

þ   نکته : روتاری جوینت های RMB در دو مدل یک طرفه (پیش کد RMB) و دو طرفه (پیش کد RMB-N) تولید میشود .

 روتاری جوینت های گروه RMB در دو نوع زیر ساخته میشوند :

*   گرم کار ( تحمل دمایی کمتر از 250 درجه سانتیگراد به صورت غیر مستقیم و فشار 4 بار )

*   2- سرد کار ( تحمل دمایی کمتر از 90 درجه سانتیگراد  و فشار 4 بار )

Ø     نکته : هنگام سفارش بایستی گرم کار یا سرد کار بودن روتاری جوینت توسط سفارش دهنده مشخص شود . در صورتیکه روتاری جوینت مورد سفارش گرم کار باشد در انتهای عدد Order No. حرف H حک میشود .

روتاری جوینت  های گروه RMB در سایز های زیر با پنج سری مختلف از نظر متریال مطابق جدول زیر ساخته میشوند :

1- روتاری جوینت با بدنه برنجی و شافت استیل RMB SERIS 24

2- روتاری جوینت با بدنه برنجی و شافت فولاد RMB SERIS 21

3- روتاری جوینت با بدنه آلومینیوم و شافت استیل RMB SERIS 54

4- روتاری جوینت با بدنه آلومینیوم و شافت فولاد RMB SERIS 51

5- روتاری جوینت با بدنه چدنی و شافت فولاد RMB SERIS 31

þ  توجه : کلیه شیر آلات به مدت 10 دقیقه تحت فشار 4 بار ، با سرعت 450 دور دقیقه تست می شود

Rotary joint Model RMB SERIS 24

Suitable for use

Rotor material

Body material

Order No.

Type

DN

WATER,AIR,OIL

SS 304

Bronze

3241000

G 3/8”

10

WATER,AIR,OIL

SS 304

Bronze

3241500

G ½ ”

15

WATER,AIR,OIL

SS 304

Bronze

3242000

G ¾”

20

WATER,AIR,OIL

SS 304

Bronze

3242500

G 1”

25

WATER,AIR,OIL

SS 304

Bronze

3243200

G1 ¼”

32

WATER,AIR,OIL

SS 304

Bronze

3244000

G 1 ½”

40

WATER,AIR,OIL

SS 304

Bronze

3245000

G 2”

50

 

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

Bronze

3241000H

G 3/8”

10

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

Bronze

3241500H

G ½ ”

15

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

Bronze

3242000H

G ¾”

20

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

Bronze

3242500H

G 1”

25

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

Bronze

3243200H

G1 ¼”

32

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

Bronze

3244000H

G 1 ½”

40

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

Bronze

3245000H

G 2”

50

 

Rotary joint Model RMB-N SERIS 24

Suitable for use

Rotor material

Body material

Order No.

Type

DN

WATER,AIR,OIL

SS 304

Bronze

3241000N

G 3/8”

10

WATER,AIR,OIL

SS 304

Bronze

3241500N

G ½ ”

15

WATER,AIR,OIL

SS 304

Bronze

3242000N

G ¾”

20

WATER,AIR,OIL

SS 304

Bronze

3242500N

G 1”

25

WATER,AIR,OIL

SS 304

Bronze

3243200N

G1 ¼”

32

WATER,AIR,OIL

SS 304

Bronze

3244000N

G 1 ½”

40

WATER,AIR,OIL

SS 304

Bronze

3245000N

G 2”

50

 

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

Bronze

3241000NH

G 3/8”

10

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

Bronze

3241500NH

G ½ ”

15

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

Bronze

3242000NH

G ¾”

20

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

Bronze

3242500NH

G 1”

25

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

Bronze

3243200NH

G1 ¼”

32

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

Bronze

3244000NH

G 1 ½”

40

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

Bronze

3245000NH

G 2”

50

 

 

 

Rotary joint Model RMB SERIS 21

Suitable for use

Rotor material

Body material

Order No.

Type

DN

AIR,OIL

ST52

Bronze

3211000

G 3/8”

10

AIR,OIL

ST52

Bronze

3211500

G ½ ”

15

AIR,OIL

ST52

Bronze

3212000

G ¾”

20

AIR,OIL

ST52

Bronze

3212500

G 1”

25

AIR,OIL

ST52

Bronze

3213200

G1 ¼”

32

AIR,OIL

ST52

Bronze

3214000

G 1 ½”

40

AIR,OIL

ST52

Bronze

3215000

G 2”

50

 

HOT AIR , HOT OIL

ST52

Bronze

3211500H

G 3/8”

10

HOT AIR , HOT OIL

ST52

Bronze

3212000H

G ½ ”

15

HOT AIR , HOT OIL

ST52

Bronze

3212500H

G ¾”

20

HOT AIR , HOT OIL

ST52

Bronze

3213200H

G 1”

25

HOT AIR , HOT OIL

ST52

Bronze

3214000H

G1 ¼”

32

HOT AIR , HOT OIL

ST52

Bronze

3215000H

G 1 ½”

40

HOT AIR , HOT OIL

ST52

Bronze

3211000H

G 2”

50

 

Rotary joint Model RMB-N SERIS 21

Suitable for use

Rotor material

Body material

Order No.

Type

DN

AIR,OIL

ST52

Bronze

3211000N

G 3/8”

10

AIR,OIL

ST52

Bronze

3211500N

G ½ ”

15

AIR,OIL

ST52

Bronze

3212000N

G ¾”

20

AIR,OIL

ST52

Bronze

3212500N

G 1”

25

AIR,OIL

ST52

Bronze

3213200N

G1 ¼”

32

AIR,OIL

ST52

Bronze

3214000N

G 1 ½”

40

AIR,OIL

ST52

Bronze

3215000N

G 2”

50

 

HOT AIR , HOT OIL

ST52

Bronze

3211500NH

G 3/8”

10

HOT AIR , HOT OIL

ST52

Bronze

3212000NH

G ½ ”

15

HOT AIR , HOT OIL

ST52

Bronze

3212500NH

G ¾”

20

HOT AIR , HOT OIL

ST52

Bronze

3213200NH

G 1”

25

HOT AIR , HOT OIL

ST52

Bronze

3214000NH

G1 ¼”

32

HOT AIR , HOT OIL

ST52

Bronze

3215000NH

G 1 ½”

40

HOT AIR , HOT OIL

ST52

Bronze

3211000NH

G 2”

50

 

 

 

Rotary joint Model RMB SERIS 54

Suitable for use

Rotor material

Body material

Order No.

Type

DN

WATER,AIR,OIL

SS 304

AL

3541000

G 3/8”

10

WATER,AIR,OIL

SS 304

AL

3541500

G ½ ”

15

WATER,AIR,OIL

SS 304

AL

3542000

G ¾”

20

WATER,AIR,OIL

SS 304

AL

3542500

G 1”

25

WATER,AIR,OIL

SS 304

AL

3543200

G1 ¼”

32

WATER,AIR,OIL

SS 304

AL

3544000

G 1 ½”

40

WATER,AIR,OIL

SS 304

AL

3545000

G 2”

50

 

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

AL

3541000H

G 3/8”

10

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

AL

3541500H

G ½ ”

15

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

AL

3542000H

G ¾”

20

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

AL

3542500H

G 1”

25

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

AL

3543200H

G1 ¼”

32

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

AL

3544000H

G 1 ½”

40

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

AL

3545000H

G 2”

50

 

Rotary joint Model RMB-N SERIS 54

Suitable for use

Rotor material

Body material

Order No.

Type

DN

WATER,AIR,OIL

SS 304

AL

3541000N

G 3/8”

10

WATER,AIR,OIL

SS 304

AL

3541500N

G ½ ”

15

WATER,AIR,OIL

SS 304

AL

3542000N

G ¾”

20

WATER,AIR,OIL

SS 304

AL

3542500N

G 1”

25

WATER,AIR,OIL

SS 304

AL

3543200N

G1 ¼”

32

WATER,AIR,OIL

SS 304

AL

3544000N

G 1 ½”

40

WATER,AIR,OIL

SS 304

AL

3545000N

G 2”

50

 

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

AL

3541000NH

G 3/8”

10

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

AL

3541500NH

G ½ ”

15

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

AL

3542000NH

G ¾”

20

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

AL

3542500NH

G 1”

25

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

AL

3543200NH

G1 ¼”

32

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

AL

3544000NH

G 1 ½”

40

HOTWATER,STEAM,HOT OIL

SS 304

AL

3545000NH

G 2”

50

 

 

 

Rotary joint Model RMB SERIS 51

Suitable for use

Rotor material

Body material

Order No.

Type

DN

AIR,OIL

ST52

AL

3511000

G 3/8”

10

AIR,OIL

ST52

AL

3511500

G ½ ”

15

AIR,OIL

ST52

AL

3512000

G ¾”

20

AIR,OIL

ST52

AL

3512500

G 1”

25

AIR,OIL

ST52

AL

3513200

G1 ¼”

32

AIR,OIL

ST52

AL

3514000

G 1 ½”

40

AIR,OIL

ST52

AL

3515000

G 2”

50

 

HOT AIR,HOT OIL

ST52

AL

3511000H

G 3/8”

10

HOT AIR,HOT OIL

ST52

AL

3511500H

G ½ ”

15

HOT AIR,HOT OIL

ST52

AL

3512000H

G ¾”

20

HOT AIR,HOT OIL

ST52

AL

3512500H

G 1”

25

HOT AIR,HOT OIL

ST52

AL

3513200H

G1 ¼”

32

HOT AIR,HOT OIL

ST52

AL

3514000H

G 1 ½”

40

HOT AIR,HOT OIL

ST52

AL

3515000H

G 2”

50

 

Rotary joint Model RMB-N SERIS 51

Suitable for use

Rotor material

Body material

Order No.

Type

DN

AIR,OIL

ST52

AL

3511000N

G 3/8”

10

AIR,OIL

ST52

AL

3511500N

G ½ ”

15

AIR,OIL

ST52

AL

3512000N

G ¾”

20

AIR,OIL

ST52

AL

3512500N

G 1”

25

AIR,OIL

ST52

AL

3513200N

G1 ¼”

32

AIR,OIL

ST52

AL

3514000N

G 1 ½”

40

AIR,OIL

ST52

AL

3515000N

G 2”

50

 

HOT AIR,HOT OIL

ST52

AL

3511000NH

G 3/8”

10

HOT AIR,HOT OIL

ST52

AL

3511500NH

G ½ ”

15

HOT AIR,HOT OIL

ST52

AL

3512000NH

G ¾”

20

HOT AIR,HOT OIL

ST52

AL

3512500NH

G 1”

25

HOT AIR,HOT OIL

ST52

AL

3513200NH

G1 ¼”

32

HOT AIR,HOT OIL

ST52

AL

3514000NH

G 1 ½”

40

HOT AIR,HOT OIL

ST52

AL

3515000NH

G 2”

50

 

 

 

Rotary joint Model RMB SERIS 31

Suitable for use

Rotor material

Body material

Order No.

Type

DN

AIR,OIL

ST52

GG25

3311000

G 3/8”

10

AIR,OIL

ST52

GG25

3311500

G ½ ”

15

AIR,OIL

ST52

GG25

3312000

G ¾”

20

AIR,OIL

ST52

GG25

3312500

G 1”

25

AIR,OIL

ST52

GG25

3313200

G1 ¼”

32

AIR,OIL

ST52

GG25

3314000

G 1 ½”

40

AIR,OIL

ST52

GG25

3315000

G 2”

50

 

HOT AIR,HOT OIL

ST52

GG25

3511000H

G 3/8”

10

HOT AIR,HOT OIL

ST52

GG25

3511500H

G ½ ”

15

HOT AIR,HOT OIL

ST52

GG25

3512000H

G ¾”

20

HOT AIR,HOT OIL

ST52

GG25

3512500H

G 1”

25

HOT AIR,HOT OIL

ST52

GG25

3513200H

G1 ¼”

32

HOT AIR,HOT OIL

ST52

GG25

3514000H

G 1 ½”

40

HOT AIR,HOT OIL

ST52

GG25

3515000H

G 2”

50

 

Rotary joint Model RMB-N SERIS 31

Suitable for use

Rotor material

Body material

Order No.

Type

DN

AIR,OIL

ST52

GG25

3311000N

G 3/8”

10

AIR,OIL

ST52

GG25

3311500N

G ½ ”

15

AIR,OIL

ST52

GG25

3312000N

G ¾”

20

AIR,OIL

ST52

GG25

3312500N

G 1”

25

AIR,OIL

ST52

GG25

3313200N

G1 ¼”

32

AIR,OIL

ST52

GG25

3314000N

G 1 ½”

40

AIR,OIL

ST52

GG25

3315000N

G 2”

50

 

HOT AIR,HOT OIL

ST52

GG25

3311000NH

G 3/8”

10

HOT AIR,HOT OIL

ST52

GG25

3311500NH

G ½ ”

15

HOT AIR,HOT OIL

ST52

GG25

3312000NH

G ¾”

20

HOT AIR,HOT OIL

ST52

GG25

3312500NH

G 1”

25

HOT AIR,HOT OIL

ST52

GG25

3313200NH

G1 ¼”

32

HOT AIR,HOT OIL

ST52

GG25

3314000NH

G 1 ½”

40

HOT AIR,HOT OIL

ST52

GG25

3315000NH

G 2”

50

نظر در اختیار ما قرار گیرد .

 • قیمت محصول:۰ ريال
 • شماره قطعه فارسی
 • نصب و راه اندازی
 • گارانتی
 • سیال
 • خدمات پس از فروش فارسی
 • ===فارسی=== ,
 • ===فارسی=== ,
 • ===فارسی=== ,
 • ===فارسی=== ,

افزودن به سبد خرید
اخبار و رویدادها
 • تولید روتاری جوینت ...
  گروه صنعتی مهرگان به تازگی اقدام به تولید روتاری جوینت با مکانیکال سیل آلمانی نموده است . روتاری جوینت های تولید شده دارای 12 ماه گارانتی و 60 ماه خدمات پس از فروش میباشد . مهرگان برند ملی تولید روتاری جوینت در ایران
 • روتاری جوینت چیست ...
  روتاری جوینت برای انتقال مایع مانند آب ، هوا ، روغن هیدولیک ، خنک کننده و بخار از منابع ساکن به قطعات چرخشی به کار می رود . شیر روتاری جوینت در طیف گسترده ای از صنایع از جمله اتوماسیون کارخانجات ، تجهیزات سنگین ، بسته بندی ، پزشکی ، نفت و گاز ، هوا فضا و … استفاده می شود . مفصل گردان ( مفصل چرخشی ): مفصل گردان یا مفصل چرخشی قطعاتی دقیق برای ارتباط بین لوله های ثابت و قطعات دوار ماشین آلات می باشند . و باعث انتقال مواد گازی ، مایع و یا نیمه جامد به ماشین آلات می شوند . همچنین بسته به کاربرد
 • تولید روتاری جوینت ...
  به تازگی صننایع قطعه سازی مهرگان اقدام به تولید روتاری جوینت های با دوام با مکانیکال سیل آلمانی نموده است . این مکانیکال سیل ها از شرکت SGL GROUP آلمان به صورت مستقیم وارد . بر روی روتاری جوینت ها نصب میشود .
 • آرشیو اخبار
دوشنبه
۱۳۹۸ بیست و هشتم بهمن
٢٣ جمادی الثانیة ١٤٤١
Monday, February 17, 2020
ارتباط با ما


 • کارخانه : قم - جاده قدیم قم تهران - بلوار خداکرم - خیابان شماره 2 - سمت چپ سوله دوم - جنب چاپخانه دارالحدیث - صندوق پستی 371959111
 • تلفن :
 •  025-36642506
 • 025-36642226
 • 025-36642227
 • فاکس : 
 • 025-36641744
 • دفتر فروش مرکزی : 
 • 025-36642506
 • 09125513329 ( مهندس ابرقویی )

 • 09127491490
 • دفتر فروش تهران : 
 • 021-47622226
 • ایمیل : 
 • ali6642226@gmail.com